Israel mua tăng cường thêm 17 Chiến Đấu Cơ F-35 tiên tiến từ Mỹ

Sunday, August 27, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,