Israel mua tăng cường thêm 17 Chiến Đấu Cơ F-35 tiên tiến từ Mỹ

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

1 nhận xét: