Israel mua tăng cường thêm 17 Chiến Đấu Cơ F-35 tiên tiến từ Mỹ

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,