Kim-Jong-Un đòi tấn công Hỏa tiễn vào Đảo Guam của Hoa Kỳ

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,