L3 Vertex Aerospace nhận hợp đồng bảo trì máy bay Hercules KC-130J của Kuwait

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: