L3 Vertex Aerospace nhận hợp đồng bảo trì máy bay Hercules KC-130J của Kuwait

Friday, August 18, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,