L3 Vertex Aerospace nhận hợp đồng bảo trì máy bay Hercules KC-130J của Kuwait

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,