Lockheed Martin nhận hợp đồng mới hỗ trợ Phi đạn Hạt Nhân Trident II được phóng từ tàu Ngầm

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: