Hãng Duke Robotics phát triển Drone có khả năng " bắn tỉa"

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , , ,