Hãng Duke Robotics phát triển Drone có khả năng " bắn tỉa"

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , , ,

0 nhận xét: