Một số hình ảnh cho thấy những bước tiến quan trọng trong công nghệ Tên lửa Hạt Nhân của Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

2 nhận xét: