Một số hình ảnh cho thấy những bước tiến quan trọng trong công nghệ Tên lửa Hạt Nhân của Bắc Triều Tiên

Monday, August 28, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,