Mỹ Nâng cấp Động cơ " Thích Nghi Ba Luồng" mới cho Chiến đấu cơ Thế hệ 6 và F-35

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

1 nhận xét: