Nga công bố Chiến cơ Tàng hình mới thế hệ thứ Năm Sukhoi-57 có khả năng đối đầu F22-Raptor của Mỹ

Sunday, August 13, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,