Nga: kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản có thể gây bất ổn cho khu vực

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,