Nga: kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản có thể gây bất ổn cho khu vực

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: