Nga Phô diễn Không Lực: Cho thấy họ không cùng hội cùng thuyền với Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

1 nhận xét: