Nga-Trung gửi hàng chục chiến Hạm đến vùng Baltic tập trận

Wednesday, August 2, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,