Nga-Trung gửi hàng chục chiến Hạm đến vùng Baltic tập trận

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,