Nga-Trung gửi hàng chục chiến Hạm đến vùng Baltic tập trận

5:04 CH