Ngư dân Nga bắt được " Thủy quái đuôi chuột " trong lòng đại dương

7:27 SA