Nhà thầu Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ chế tạo Drone hạng nặng " 5 tấn" trong vòng 3 năm tới

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: