Nhà thầu Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ chế tạo Drone hạng nặng " 5 tấn" trong vòng 3 năm tới

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,