Nhà thầu Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ chế tạo Drone hạng nặng " 5 tấn" trong vòng 3 năm tới

Wednesday, August 23, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,