Quân Đội Iraq ra tối hậu thư cho khủng bố Hồi giáo IS " Đầu Hàng hoặc để bị giết"

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,