Quân Đội Iraq ra tối hậu thư cho khủng bố Hồi giáo IS " Đầu Hàng hoặc để bị giết"

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: