Quân Đội Iraq ra tối hậu thư cho khủng bố Hồi giáo IS " Đầu Hàng hoặc để bị giết"

Monday, August 21, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,