Quân Đội Iraq ra tối hậu thư cho khủng bố Hồi giáo IS " Đầu Hàng hoặc để bị giết"

tháng 8 21, 2017