Quatar chi 5 tỷ Euro mua 7 chiến Hạm của Italy

tháng 8 03, 2017