Số lượng Xe Tank Nga triển khai ở Ukraine tăng gấp 20 lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu 3 năm trước đây

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: