Số lượng Xe Tank Nga triển khai ở Ukraine tăng gấp 20 lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu 3 năm trước đây

Friday, August 25, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,