Tấn công Quân đội Hoa Kỳ tại đảo Guam chỉ là " lời Nói dễ hơn hành động ".

tháng 8 12, 2017