Tàu Ngầm mất tích bí ẩn của Bắc Triều Tiên đã được tìm thấy

tháng 8 02, 2017