Thanh niên bị Ung thư cổ họng bắn chết đồng nghiệp vì đã giới thiệu mình hút thuốc lá

tháng 8 31, 2017