Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc: Một Tàu chở Vũ khí của Bắc Triều Tiên đế Syria đã bị chặn lại

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , , , ,

2 nhận xét: