Thượng nghị sĩ Mỹ: Trump đã sẵn sàng chiến tranh với Bắc Triều Tiên

7:22 CH