Thượng nghị sĩ Mỹ: Trump đã sẵn sàng chiến tranh với Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: