Viễn vọng kính lớn nhất Thế giới Made in China chết đứng vì không thể tuyển dụng được một "Siêu anh Hùng " đủ khả năng lãnh đạo dự án.

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: