Việt Nam: 26 người chết do lũ lụt ở Miền Bắc

3:52 CH