Yisrael Kristal người đàn ông già nhất thế giới 114 tuổi đã qua đời tại Israel

tháng 8 17, 2017