Yisrael Kristal người đàn ông già nhất thế giới 114 tuổi đã qua đời tại Israel

Thursday, August 17, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,