Yisrael Kristal người đàn ông già nhất thế giới 114 tuổi đã qua đời tại Israel

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,