Yisrael Kristal người đàn ông già nhất thế giới 114 tuổi đã qua đời tại Israel

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: