UKRAINE: 30.000 NGƯỜI DI TẢN KHỎI NHÀ CỬA SAU VỤ NỔ KHO ĐẠN TẠI MỘT CĂN CỨ QUÂN SỰ Ở KIEV

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: