UKRAINE: 30.000 NGƯỜI DI TẢN KHỎI NHÀ CỬA SAU VỤ NỔ KHO ĐẠN TẠI MỘT CĂN CỨ QUÂN SỰ Ở KIEV

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,