B-3 MÁY BAY NÉM BOM TÀNG HÌNH TÍCH HỢP AWACS NHƯNG CÓ NHIỀU HỎA TIỄN VÀ BOM ĐẠN DƯỢC MANG THEO

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: