Các Binh sĩ Bắc Triều Tiên nhận được lệnh " Cướp bắp ngô "của nông dân để duy trì sức mạnh

tháng 9 01, 2017