Các Binh sĩ Bắc Triều Tiên nhận được lệnh " Cướp bắp ngô "của nông dân để duy trì sức mạnh

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,