Hai cơn Bão chết người Harvey và Hurma Irma ập đến chỉ 2 tuần sau khi Trump Hủy bỏ các Quy tắc chống Lũ Lụt của Obama

Friday, September 15, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: