Hai cơn Bão chết người Harvey và Hurma Irma ập đến chỉ 2 tuần sau khi Trump Hủy bỏ các Quy tắc chống Lũ Lụt của Obama

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: