Hàn Quốc Cho Biết Họ Có Quyền Làm " Tê Liệt " Bắc Triều Tiên

tháng 9 16, 2017