Hàn Quốc lên kế hoạch sử dụng phi đạn ‘Frankenmissile’ để phá hủy các căn cứ ngầm của Bắc Triều Tiên

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: