Hàn Quốc lên kế hoạch sử dụng phi đạn ‘Frankenmissile’ để phá hủy các căn cứ ngầm của Bắc Triều Tiên

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,