Hàn Quốc lên kế hoạch sử dụng phi đạn ‘Frankenmissile’ để phá hủy các căn cứ ngầm của Bắc Triều Tiên

Thursday, September 7, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,