Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho Vụ thử hạt nhân lần Thứ 7

Thursday, September 14, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: