Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho Vụ thử hạt nhân lần Thứ 7

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: