Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho Vụ thử hạt nhân lần Thứ 7

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: