Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại của Nhà máy vũ khí hóa học của Syria sau vụ tấn công

tháng 9 11, 2017