Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại của Nhà máy vũ khí hóa học của Syria sau vụ tấn công

Monday, September 11, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,