Địa Ngục Bắc Triều Tiên Theo Lời Kể Của Những Người Đào Thoát: Học Sinh Bị Bắt Làm Nô Lệ Tình Dục Trong Khi Các Công Dân Bị Ép Buộc Phải Xem Cảnh Hành Quyết

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: