IDF tập trận lớn mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào tổ chức Hezbollah ở Lebanon

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: