IDF tập trận lớn mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào tổ chức Hezbollah ở Lebanon

tháng 9 06, 2017