IDF tập trận lớn mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào tổ chức Hezbollah ở Lebanon

Wednesday, September 6, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,