Iran Thử Nghiệm Thành Công Hỏa Tiễn Khorramshahr Trong Lúc Diễu Binh

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,