Israel Sẽ Sử Dụng Chiến Cơ Tàng Hình F-35 Để Vượt Qua Hệ Thống Phòng Không Của Iran Mua Từ Nga

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: