Israel Sẽ Sử Dụng Chiến Cơ Tàng Hình F-35 Để Vượt Qua Hệ Thống Phòng Không Của Iran Mua Từ Nga

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: