Không quân Mỹ sẽ thử nghiệm súng laser 50-120kw trên Vận tải cơ AC-130 vào năm 2018

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: