Không quân Mỹ sẽ thử nghiệm súng laser 50-120kw trên Vận tải cơ AC-130 vào năm 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: