Không quân Mỹ sẽ thử nghiệm súng laser 50-120kw trên Vận tải cơ AC-130 vào năm 2018

Friday, September 22, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: