Kim-Jong-Un bỏ mặc người dân Bắc Triều Tiên Phải " Ăn Cỏ "để duy trì sức mạnh Hạt Nhân

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,