Kim-Jong-Un bỏ mặc người dân Bắc Triều Tiên Phải " Ăn Cỏ "để duy trì sức mạnh Hạt Nhân

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: