Một lựa chọn Quân sự nhằm vào Bắc Triều Tiên sẽ là điều " Rất tệ hại "

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: