Nữ nhà báo Hàn Quốc nói về vụ Thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng " Triều Tiên chỉ muốn chứng tỏ bản thân"

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,