Nữ nhà báo Hàn Quốc nói về vụ Thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng " Triều Tiên chỉ muốn chứng tỏ bản thân"

Monday, September 4, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,