Pháp: Bắc Hàn có khả năng để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ và thậm chí là cả châu Âu "trong vòng vài tháng tới".

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: