Pháp: Bắc Hàn có khả năng để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ và thậm chí là cả châu Âu "trong vòng vài tháng tới".

tháng 9 02, 2017