Tạp chí Charlie Hebdo sử dụng tranh Bím họa cơn bão Havey chêu chọc những kẻ phân biệt chủng tộc Tân Phát Xít ở Texas - Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: