Tổng Thống Trump Đóng góp 1 Triệu Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân trong cơn bão Harvey

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,