Tổng Thống Trump Đóng góp 1 Triệu Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân trong cơn bão Harvey

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: