Tổng Thống Trump Đóng góp 1 Triệu Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân trong cơn bão Harvey

tháng 9 01, 2017