Tổng Thống Trump Đóng góp 1 Triệu Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân trong cơn bão Harvey

Friday, September 1, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,