Triều Tiên cho biết họ đã phát triển loại Bom Hydro cao cấp hơn

Sunday, September 3, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,