Trump Đặt Biệt Danh Cho Lãnh Đạo Triều Tiên Kim-Jong-Un là " Rocket Man"

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: