Trump cảnh báo Bắc Triều Tiên : " Họ sẽ không Quanh quẩn được lâu"

Sunday, September 24, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: