Trump cảnh báo Bắc Triều Tiên : " Họ sẽ không Quanh quẩn được lâu"

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: