Trump cảnh báo Bắc Triều Tiên : " Họ sẽ không Quanh quẩn được lâu"

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: