TRUMP GẶP GỠ TIỂU VƯƠNG KUWAIT CHO BIẾT "GIẢI PHÁP HAI NHÀ NƯỚC GIỮA ISRAEL VÀ PALESTINE SẼ RẤT KHÓ KHĂN"

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,