TRUMP GẶP GỠ TIỂU VƯƠNG KUWAIT CHO BIẾT "GIẢI PHÁP HAI NHÀ NƯỚC GIỮA ISRAEL VÀ PALESTINE SẼ RẤT KHÓ KHĂN"

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: