TRUMP GẶP GỠ TIỂU VƯƠNG KUWAIT CHO BIẾT "GIẢI PHÁP HAI NHÀ NƯỚC GIỮA ISRAEL VÀ PALESTINE SẼ RẤT KHÓ KHĂN"

Friday, September 8, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,