ĐỨC PHÁT TRIỂN KHẨU PHÁO THẾ HỆ MỚI NÒNG 130mm CÓ KHẢ NĂNG PHÁ HỦY TANK ARMATA CỦA NGA

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: