Matis từng kêu gọi Tướng Lĩnh Quân đội Hoa Kỳ Chuẩn Bị Cho một giải Pháp Quân Sự nhằm vào Bắc Hàn

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: