Các Bộ trưởng Australia hoan nghênh việc tiếp tục hỗ trợ Hoa Kỳ bất chấp các mối đe dọa từ Triều Tiên

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,