Các Bộ trưởng Australia hoan nghênh việc tiếp tục hỗ trợ Hoa Kỳ bất chấp các mối đe dọa từ Triều Tiên

Wednesday, October 18, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,